Åsikter

Exploatering, i vems intresse?

T. Eriksson, Isgärde ,

Det är med viss uppgivenhet som jag idag läser om Mörbylångas förhållningssätt till två nybyggnationer i Färjestaden.

Närboende har i yttranden påpekat det olämpliga i att exploatera vad gäller natur- och trafikmiljö, med argument som är mycket väl genomarbetade och som har all den bäring som krävs för ett beslutsunderlag. Trots detta driver kommunen ändå ärendena vidare i strid mot just den kompetens de själva saknar.

Samtidigt som Kommunen och dess politiker tar beslut om byggnation av 7 villor i Isgärde 4:74 förbereder Länsstyrelsen ett naturskyddsområde, (vilket finns utritat) i samma område. Jag drar slutsatsen att kommunen, som måste betraktas som lekmän när det gäller naturfrågor (i jämförelse med Länsstyrelsens experter) motiverats att ta

detta beslut av helt andra orsaker än utifrån kompetens och logiskt tänkande. Detta öppnar upp för misstankar och spekulationer.

Undertecknad har inventerat området i och kring 4:74 under två års tid och funnit 10 rödlistade häckande fågelarter och utöver dessa ca 50 andra häckande arter. 5 rödlistade fjärilsarter, samt rödlistade och fridlysta arter av skalbaggar och grodor.

Allt infört i Artportalen, med bild, tid och koordinater.

Kommunens arkitekt har förklarat att dessa synpunkter kommer man bortse ifrån i överklagandeprocessen eftersom min tomtgräns inte vetter direkt mot 4:74. Detta är dock ett budskap som jag tror djur och växter har svårt att förstå och anpassa sig till.

Och jag funderar på hur man ska förhålla sig, kanske borde man bli politiker och föra fram de fantastiska naturvärden som på sikt skulle locka många fler turister än antalet framtida deltidsboende som lägger skatt på annan ort. ELLER ska man bli just en av dessa, en sådan som bosätter sig på annan ort, och vistas på Öland bara när det är som allra vackrast. Ja, jag har nog kommit fram till att göra det senare, lägga familjens skattebidrag där medborgarna står i centrum och där politikerna inte lockas av kortsiktiga investeringar när de långsiktiga härbärgerar de verkliga och troligtvis också de ekonomiska värdena för vår framtid.