Åsikter

Ett år där Öland känt medvind

Åsikter Artikeln publicerades
Foto:Arkiv

När vi avrundar 2017 så känns det...faktiskt rätt okej.

Känslan för Öland är positiv.

Jodå, visst finns det fortfarande sådant som är åt helvete och som pekar åt fel håll. Men över lag? Jo, känslan är ändå rätt bra.

För det första så byggs det på Öland igen. Och det byggs inte lite. Det är lägenheter, villaområden och nya köpcentrar i både Borgholm och Möllstorp, samt klubbat för högstadium i Färjestaden. Konsekvenserna för alla kanske inte blir positiva, men över lag så visar det att det finns en framtidstro för Öland. Det investeras i båda våra Ölandskommuner.

När Regionförbundet avslöjade att de avsatt 375 miljoner kronor för upprustning av väg 136 var det närmast en chock för alla ölänningar som i så många år med rätta klagat på att aldrig få ta del av några trafikförbättrande pengar.

Ekerum resort växer sig allt större, bland annat tack vare gemensam miljösatsning med länsstyrelsen. Låt vara att ”nejet” för hotellutbyggnad grumlar lite för Ekerum, men anläggningen har tagit stora marknadsandelar inom både konferens- och så kallad aktiv-semesterverksamhet.

Grundvattenkrisen är över för Öland, både för den här gången och förhoppningsvis för överskådlig framtid. Att det regnat spelar roll i det korta sammanhanget, men att vi numera står rustade med både nytt vattenverk i Sandvik, ny ledning över Kalmarsund och andra startade projekt, gör att många ögon riktas mot Öland som en föregångare i landet.

I de här sammanhangen ska också nämnas att det inte blev några borrningar efter fossilgas. Vi får nog aldrig riktigt veta om det var ölänningarnas kraftiga motstånd eller att borrbolaget Gripen Gas mest var ett luftslott, som gjorde att det aldrig blev några borrningar. Men nu har i alla fall tiden för provborrningarna gått ut och det tackar alla ölänningar för!

Polisen tycks ha varit nere i källaren och vänt. Att alldeles för många poliser har tvingats ifrån Kalmar län och Öland märks i polisens egen trygghetsundersökning där ölänningarna visar på en ökad otrygghet. Men efter några års minimibemanning så börjar polisen åter synas på ön.

Turistsiffrorna över bron är goda, nav som Böda och Borgholm har ett kanonår i ryggen.

På ön vet vi att det blåser över Östersjön, men känslan är att det varit ett år med mer medvind!