Åsikter

Ekonomi i gungning men Öland spirar

Åsikter Artikeln publicerades

Ordning och reda är inte vad som tycks ha präglat den kommunala ekonomin i Mörbylånga.

Mörbylångas kommunalråd Henrik Yngvesson (M) "hoppades” häromveckan att de saknade miljonerna skulle stanna vid tolv miljoner.

Men det hoppet visade sig inte stämma med verkligheten.

Upp emot 18 miljoner saknades i Mörbylångas budget för 2016. Orsaken sägs vara bristande rutiner på ekonomiavdelningen.

Det är 18 miljoner kronor som aldrig budgeterats. Bland annat handlar det om fastigheters avskrivningar som har ökat, sociala avgifter som tagits bort och att fler anställda har gått i pension än vad den interna kalkylen har visat på.

Från kommunens sida säger kommunchef Ann Willsund man att man inte vill gräva ner sig i vem som bär ansvaret utan bara se till att det inte händer igen och blicka framåt.

I ett privat företag hade man med stor sannolikhet inte varit så givmild...

Kommunalrådet Henrik Yngvesson var passande nog på semester när åtgärderna som måste till för att få ekonomin i balans presenterades.

Men han lär inte undkomma frågor när han kommer tillbaka om varför det kunde bli som det blev. Det är trots allt kommunstyrelsens ordförande som måste bära det tyngsta ansvaret när det inte fungerar som det ska.

Kommunens revisorer har också en del frågor att besvara.

Inför nästa års val har oppositionen i Mörbylånga kommun fått en gyllene chans att plocka poäng på det nuvarande styrets sätt att hantera skattebetalarnas pengar.

Nu ska man försöka göra så att besparingar ska märkas så lite som möjligt för kommuninvånarna.

Typiskt nog pekas kulturen ut som ett område där det ändå kan bli så, eftersom man diskuterat besparingar på bibliotek och minskat utbud inom Kulturskolan.

Det är inte sällan som just kulturen får minskat utrymme när det ska sparas.

Nu över till något helt annat: i helgen firar vi Öland spirar och hoppas det ska vara startskottet för goda tider framöver.

Väderprognoserna ser hyfsat lovande ut – ingen snö i alla fall... – och det finns en mängd programpunkter att ta del av, från norr till söder.

Det må så vara att Öland spirar inte fått det genomslag som Ölands Skördefest har. Men det är ett initiativ som ser till att Öland får en bra start på våren med sommaren i sikte.

Ta chansen: leta upp programpunkter som passar dig eller bara åk runt och upplev det du råkar passera. Öland spirar har något för alla.