Åsikter

Dopad ekonomi i Borgholm!

Åsikter ,

De senast tre åren har Borgholms kommun gått med rejäla plus varje år.

Kassakistan bågnar och den långsiktiga ekonomiska stabiliteten har stärkts. Borgholms kommun har tagit emot många människor som flytt från omänskliga förhållanden i andra länder. Vår humana och öppna inställning har gett kommunen stora ersättningar från migrationsverket och staten under perioden 2015-2016. Totalt strax över 50 miljoner kronor.

Under 2016 erhöll kommunen utjämningsbidrag och statliga ersättningar om 238,5 miljoner kronor, varav 46,5 miljoner kronor avsåg tillfälliga flyktingstöd. Jämför vi med 2014 uppgick de statliga ersättningarna till 184,8 miljoner kronor, en skillnad på 53,7 miljoner kronor.

För år 2016 uppgick kommunens resultat till 67 miljoner kronor jämfört med 11 miljoner för 2014. Skillnaden mellan årsresultaten är påfallande nära skillnaden mellan de statliga stöden.

Samtidigt har kommunens kostnader ändrats mellan åren från 644 miljoner år 2014 till 774 miljoner kronor år 2017. En skillnad på 130 miljoner! Spännande att se om utvecklingen håller i sig när bokslutet för 2017 är klart.

En stor del av kommunens utgifter utgörs av personalkostnader. År 2014 hade kommunen 863 månadsavlönade medarbetare. För året 2016 var det 986 medarbetare med månadslön. En skillnad på 123 personer. Med tanke på att strömmen av människor på flykt ökat är det förståeligt att vård, omsorg, skola och förskola ökat med 67 personer. När antalet barn och brukare minskar kan personalen också minska.

Men att övrig verksamhet ökat med 58 personer fram till och med 2016 känns överraskande mycket. Är det så att miljonrullningen från staten, som dopat kommunens ekonomi har dragit ur proppen för nyanställningar? Vad händer om det statliga pengaflödet minskar? Man ska ha klart för sig att vår grannkommun Mörbylånga erhåller 8 507 kronor per invånare i utjämningsbidrag, medan Borgholm får hela 13 286 kronor. Skulle våra bidrag sjunka till Mörbylångas nivå skulle minskningen bli cirka 52 miljoner kronor.

Från Centerpartiets vy känns det som att den socialdemokratiska majoriteten riskerar den långsiktiga ekonomiska stabiliteten i kommunen. Det behövs ett nytt ledarskap i Borgholms kommun.

Källa SCB, SKL och Borgholms kommun.

Byxelkrok den 29 januari 2018

Staffan Larsson

Ordförande Centerpartiet i Borgholm