Åsikter

Diabetes måste lyftas på ön också!

Åsikter Artikeln publicerades
Foto:Ölandsbladet

Jo, diabetes är en dödlig sjukdom. Men den går att behandla, till viss del.

Fortfarande säger många människor ”Sockersjukan”, helt felaktigt. Men så är också kunskapen om diabetes generellt sätt för dålig. I alla fall sett utifrån det perspektivet att så många människor är drabbade och att ännu fler med största sannolikt kommer att bli drabbade.

Diabetesförbundet räknar med att det finns 450 000 diabetiker i Sverige. Samtidigt bedöms mörkertalet vara stort, alltså att många människor inte vet om att de är drabbade eller i farozonen.

Ändå får föräldrar till barn med diabetes idag slåss för sina rättigheter. Jo, det är sant. Det finns faktiskt nyheter som underlättade vardagen enormt mycket för både diabetesbarnen och deras föräldrar. Men de presenteras inte av landstingspersonal för barnfamiljerna, om inte föräldrarna är pålästa och själva ber om produkten. Någon annan slutsats än att hjälpmedlen bedöms för dyra är svåra att ha.

Att vara förälder till ett diabetessjukt barn innebär en livslång oro, att ett par gånger per natt väcka sitt barn för att kolla nivåerna, att alltid ha ett paket druvsocker i fickan i fall barnens lek skulle bli häftigare än förväntat. Då handlar det om livet som insats. Det talas nästan ingenting om den stissighet som kan drabba diabetesbarnen när blodsockervärden far upp och ner, samt vad det för med sig för ett barn som förväntas sitta still i skolbänken när kroppen är inställd på strid.

De föräldrar som är framåt kan i dag få en pump med insulindoser till sitt barn, då man bara behöver byta nål var tredje dag. De som ligger på kan också få så kallade ”knappar”, vilka oftast sitter på diabetespersonens överarm och är kopplad till en mobiltelefon. Via mobiltelefonen kan upp till fem personer följa personens blodsocker, utan de annars vanliga 10-12 sticken per dag.

Diabetes ska inte på något sätt ställas mot cancer, men bara som en jämförelse kan nämnas att tre gånger fler drabbas av diabetes än cancer. Cancer kan vara en dödlig sjukdom, ja, men det kan också diabetes. Diabetesen slår mot njurar, ögon, nerver och blodkärl. Även en person som sköter sin diabetes har dubbelt så stor risk att dö i förtid. Antalet barn som insjuknar i diabetes 1 har fördubblats sedan 1980-talet.

Därför behövs diabetesdagen och diabetesgalan. Det handlar både om att samla in medel för att kunna bedriva forskning, men också faktiskt upplysa människor om en av Sveriges största folksjukdomar.