Åsikter

Det välmående Sverige stämmer inte

Åsikter Artikeln publicerades
Foto:Ölandsbladet

Det är inte roligt att prata med gråtande familjer som fått hela sina liv upp- och nedvända efter de nya LSS-reglerna.

Sammanfattningsvis så handlar det om att Staten drar in stöd och lägger över ansvar på kommunerna.

Missbruket av LSS har varit stort. Kriminella (jo, det är vad de är), har snillat till sig obefogade stöd i miljonbelopp, arbetssysselsatt hela familjer. Kontrollen av de som hade LSS var katastrofal, vilket gjorde att de människor som ville utnyttja systemet också kunde göra det å det grövsta.

Det var nog tänkt som lättvunna politiska poäng när Staten drog upp nya riktlinjer för LSS-stöd.

Men på vägen blev det en rejäl dikeskörning. Försäkringskassan gjorde sina tolkningar, liksom landets kommuner och plötsligt stod livet på ända för alla de familjer som berörs av LSS. Lagligheten har prövats i domar, som nu kommunerna kan luta sig emot som prejudikat.

Det handlar om de kanske mest utsatta vi har i vårt samhälle - utvecklingsstörda, personer med autism, andra med stora fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar. Med stöd har dessa människor kunnat ha en ”bra tillvaro” och deras nära anhöriga fått avlastning.

Men vad är en ”bra tillvaro”? Där gör nu Försäkringskassan och landets kommuner andra bedömningar än vad som gjorts tidigare. För kommunerna innebär det förstås enormt stora skillnader i utbetalningar ifall en person bor på ett boende för 1200 kronor per dag eller har assistans i hemmet för närmare 10 000 kronor per dag.

Det hade varit bättre att Staten behållit sin del av LSS-stödet. Och i stället gjort något åt det verkliga problemet - fuskarna.

För visst hade det varit bättre att satsa på en bättre kontroll av vilka som har LSS, klämt åt fuskarna som nu förstört livet för alla de människor som faktiskt inte klarar sig utan LSS?

Det där man fick lära sig i skolan, att man aldrig ska sparka på dem som redan ligger, tycks inte ligga i tiden.

Frågan är också hur stora besparingarna blir i slutändan? För här kommer människor att säga upp sig från sina jobb för att i stället tvingas ta hand om sina anhöriga, detta när LSS-personal måste avskedas. Och de många människor med LSS-stöd som tidigare kunnat jobba får nu säga upp sig för en så oerhört mycket torftigare livssituation i bostad eller på hem. För jobb-sysselsättningen i landet måste det vara en katastrof!

Det här är inte ett välmående Sverige!