Åsikter

Dags för E.on att gallra ledgator bums!

Åsikter Artikeln publicerades
Foto:Arkiv

E.on sviker sina kunder på den öländska landsbygden. Företaget kan faktiskt inte säga något annat efter det senaste årets utveckling.

Mina föräldrar bor i Gårdby och har gjort så sedan 1977. Strömsäkerheten var betydligt bättre för 40 år sedan. I går, onsdag, kom fjärde strömavbrottet bara under januari månad. Strömavbrotten på östra Öland har aldrig varit fler än det senaste året.

Det är inget isolerat problem för östra Öland. Problemet med ideliga strömavbrott är desamma från norra Öland till södra Öland.

Visst, det har gjorts förbättringar vid exempelvis Linsänkan, kort uttryck där kontakten för hela Ölands elnät sitter. Där togs en ny transformator och ett nytt reläskydd i bruk i december.

Man kan undra hur strömförsörjningen i vinter sett ut utan förbättringarna i Linsänkan?

För ur elförsörjningssynpunkt har vintern 2017/2018 varit bedrövlig. Och vi kan sannerligen inte tala om någon vargavinter.

Den gamle ministern Hans Karlsson som bor i Dörby, mellan Gårdby och Norra Möckleby, har upprört vänt sig till E.on. Han har sedan i höstas haft strömavbrott minst en gång var fjortonde dag, som varar kortare och längre tid.

Precis som alla andra får Hans Karlsson höra att el-ledningar ska grävas ner ”någon gång”.

Men det är som ex-minstern säger ”något vi hört i 30 år”.

Och det är inte okej med så många strömavbrott. Det är ett glesbygdsproblem som bör upp på den politiska agendan.

Allt som oftast handlar problemen på Öland om träd som faller över elledningar. E.on skyller på djur, men märkligt att djuren bara biter av ledningar när det blåser. Det kräver inte en nobelpristagare att räkna ut att de så kallade el-ledningsgatorna inte längre sköts som de ska. Det vill säga, arbetet med att såga ned träd och buskar i nära anslutning till elledningar, sköts inte som det gjorde förr.

Bara E.on kan svara på varför det är så. Nu är ju E.on ett privat företag, men eftersom elförsörjningen är så pass viktig så skulle man kanske behöva titta på någon form av beredskapsarbete för att rensa upp i de bevisligen uselt gallrade ledningsgatorna.

E.on säger att ledningsgatorna på Öland gallras vart åttonde år. Har ingen aning om när det gjordes senast, men utgår från att det nu är dags igen för gallring. Bums!