Åsikter

Cykelledsprojektet ”Fyr till fyr”, Neptuni åkrar

Byxelkroksbo ,

Projektledningen propsar på att leden ska förläggas till den östra sidan av landsvägen förbi Neptuni åkrar.

Detta trots att Torps by´s samfällighetsförening avstyrkt detta. Folkviljan körs över. Cykelleden skulle alltså ha den befintliga landsvägen (bilar: max 70 km/h) mellan sig och alla de sevärdheter som ska passeras, a) avtagsvägen mot Långe Erik, b) insjön/viken Hellesvik, c) gamla landsvägen och d) Neptuni åkrar. Vad säger ansvariga för trafiksäkerheten om en så illa genomtänkt och riskabel lösning?

Vad gäller gång- och cykelbanan förbi Toknäs udde och Sandbacken, vill jag ge en eloge till den/de som drev igenom den. Så många olyckor som den förhindrat under årens lopp. Den kan vara en bra förebild för det här projektet.