Åsikter

Bullerproblematik sedan bron byggdes

Åsikter Artikeln publicerades
Foto:Ölandsbladet

”Jag vill att vi tas på allvar”.

Gunnar Österdahl har varit drivande i en lång kamp för att komma åt bullerproblematiken i Möllstorps läge.

Ovanstående citat är från Ölandsbladets intervju i veckan där Gunnar Österdahl berättar om kampen som varit sedan Ölandsbron invigdes 1972.

I ett mejl till tidningen skriver Gunnar Österdahl:

”Min mor kontaktade Trafikverket (Vägverket) redan ett år innan bron var klar det vill säga 1971 och frågade vad de skulle göra för att motverka det trafikbuller som alla (utom Trafikverket) förstod skulle bli en plåga för närboende. Något bra svar fick hon inte och nu 46 år senare med en trafikintensitet på sju miljoner årsöverfarter har inget hänt”.

Stugföreningen i Möllstorp har finansierat egna bullermätningar som visar på höga nivåer, som störst under sommaren.

Men det har inte lett någonvart. För även om bullret kan tyckas vara högt, anser Trafikverket att det håller sig inom acceptabla nivåer.

En dom från Mark- och miljööverdomstolen från 2007, där det sägs att det inte behövs några åtgärder, gör att Trafikverket anser att frågan är avslutad.

Dessutom anser Trafikverket att problemen minskat, eftersom ny beläggning på vägbanan sänkt bullret.

Det är en bild som inte delas av de boende i Möllstorps läge. De anser att bullret ökat år från år med mer och mer trafik.

I Möllstorps läge känner man sig bortglömda av både Trafikverket och Mörbylånga kommun.

”Det är pinsamt hur kommunen har slingrat sig i frågan i alla år”, skriver Gunnar Österdahl i ett mejl.

Nu funderar i alla fall kommunen på att öppna ett miljöärende, för att på det sättet få Trafikverket att ta tag i frågan igen.

De boende i Möllstorps läge – med 15 fastigheter – har varit tålmodiga.

Men att de efter 45 år vill se resultat är inte konstigt.

I Kalmar kommun har ett liknande ärende också blivit en långbänk. Men där har kommunen tröttnat och bygger en egen bullervall för att underlätta för de boende i Djurängen.

Till Ölandsbladet säger Kalmars kommunalråd Johan Persson:

– Principiellt tycker jag fortfarande att det är Trafikverkets ansvar, men antingen fortsätter vi bråka eller så får vi lösa det.

De boende i Möllstorps läge vill inget annat heller: vem som gör det spelar ingen roll, bara någon tar deras fråga på allvar och löser det.

Det ska inte behöva ta 45 år till.

Å andra sidan, då kanske det är hög tid att bygga en ny bro. Då med inbyggda bullerskydd, rentav...