Åsikter

Återigen i topp

Carl Dahlin (M) ,

Socialstyrelsen genomför årligen en undersökning kring äldres syn på den vård och omsorg deras hemkommun erbjuder, och vänder sig till alla som bor på särskilt boende eller har hemtjänst i respektive kommun. Glädjande placerar sig Mörbylånga kommun ännu en gång i toppen med nära nog 100-procentig nöjdhet med den kommunala hemtjänsten, samtidigt som Äppelvägen i Färjestaden får högst betyg av alla särskilda boenden i hela Kalmar län.

Att Äppelvägens särskilda boende är populärt det vet vi, då många specifikt önskar att få flytta dit. Detta är en av anledningarna till att en helt ny avdelning i skrivande stund byggs ut där. Våra andra boenden i kommunen ligger inte långt efter, på exempelvis Rönningegården samt Villa Viktoria i Mörbylånga är de allra flesta nöjda, eller mycket nöjda, med sitt boende. Till våren hoppas vi kunna använda medel avsatta för att snygga till utomhusmiljöerna, och ett förslag är att den kommunala arbetsmarknadsenheten ”Innergården”, som arbetar med grön rehabilitering, erbjuds utföra arbetet.

Vi i den styrande Majoriteten har under flera mandatperioder valt att satsa extra på kommunens omsorgsverksamhet, vilket visar sig bära frukt. Inget hade dock varit möjligt utan vår duktiga och hängivna personal. En eloge till dem!