Åsikter

"Ansvarslöst att öka låneskulden”

Curt Ekvall ,

Enligt förslag till budget för 2018 så föreslår den styrande alliansen i Mörbylånga kommun att låneskulden skall öka med 150 milj kr.

De senaste tio åren har låneskulden ökat med 500 miljoner kr. Det är 50 milj kr per år.

Det är helt ansvarslöst att öka låneskulden ytterligare.

Sverigedemokraterna föreslår i sitt budgetförslag att investeringarna skall vara ca 50 milj kr lägre än alliansens förslag. Tyvärr är det ej möjligt att redan nästa år sänka låneskulden, då ca 60 milj kr redan intecknats i 2018 års budget.

Amorteringen av låneskulden måste påbörjas under 2019 och fortsätta varje år framöver.

SD bedömer att räntan kommer att höjas framöver och då är det inte rimligt att betala räntekostnader på 20-30 milj kr per år i ränta. Den utgiften kan läggas på andra angelägna behov.

Ekonomikontoret kunde ej presentera budgeten som kommunallagen säger i oktober månad.

Redovisningen av budgeten har varit dålig och vårt parti har fått underlaget endast någon dag innan kommunstyrelsens möte. Det verkar mycket rörigt och osäkert hur underlaget till budgeten tagits fram. Det kanske finns flera osäkra poster i budgetförslaget.

SD kommer inför nästa års val presentera hur kommunen skall skötas på ett bättre sätt. Det går inte att bortse från våra väljare, som kommer att bli fler, då missnöjet ökar hos kommunens skattebetalare.