Åsikter

Angående utvecklingen i Mörbylånga

Roland Junerud ,
”Det är med sorg vi läser att Coop och Ölands Banken skall läggas ner i Mörbylånga”, skriver insändarskribenten.
Foto:Peter Boström
”Det är med sorg vi läser att Coop och Ölands Banken skall läggas ner i Mörbylånga”, skriver insändarskribenten.

Det är med sorg vi läser att Coop och Ölands Banken skall läggas ner i Mörbylånga och dessutom kommer macken att bli obemannad. Vi befarar också att apoteket kommer att stängas och hur kommer det att gå för blomsterhandeln? Vad är det som händer?

Vi har nu förstått att det är inte bara medborgare som har synpunkter på utvecklingen i Mörbylånga köping och Hamnen. Styrelsen i Mörbylånga Företagsgrupp skriver också i en insändare i Ölandsbladet om dessa problem. Länsstyrelsen har också synpunkter som beskriver helt andra problem med en placering av huskropparna på Matrosen. Den hamn som vi talar om har beskrivits av många som en oslipad diamant och som har oanade möjligheter att locka turister i ett besöksnäringsperspektiv.

Alla som bor i Mörbylånga har säkert en dröm, en vision att Kommunfullmäktige skall kunna hjälpa Mörbylånga köping att bli en blomstrande tätort som den en gång var. Jag tänker på Gustav den femte som höll till här, alla kungligheter som spelade på tennisbanan, den kungliga jaktklubben, sockerbrukets glanstider. Ja, det finns många goda saker som kan räknas upp över tid. Idag är Mörbylånga köping i behov av ett antal genomtänkta och kloka beslut för att lyfta köpingen och hamnen. Att utveckla en hamn är vi inte ensamma om det sker hela tiden runt om i Sverige. Vi har en hel del kunskap hos tjänstemännen som har jobbat med förslag på utveckling i Färjestaden, samtidigt finns det mycket hjälp att hämta hos utvecklingskonsulter som bara jobbar med utveckling av hamnar. De som sitter i Kommunstyrelsen och i kommunfullmäktige har inte alla svaren på vad som är det bästa för Mörbylånga köping, därför måste besluten var utvecklade med de kunskaper man idag har om besöksnäringsstrategier och hur man får en bygd att växa med företagande och befolkning.

Demokrati handlar inte bara om politik och absolut inte bara om majoritetsvälde. Demokratin måste vara förankrad i människan främst de som vistas och bor där besluten skall fattas. När man skall utveckla den lokala demokratin i Mörbylångas kommun måste medborgare och föreningar få vara delaktiga. När stora väljargrupper upplever att de inte är lyssnade på så är det ett allmänt demokratiproblem. Det finns ett principiellt värde i att medborgare som inte har politik som sin huvudsakliga syssla finns närvarande i politiken och upplever sig ha möjlighet att påverka samhällsutvecklingen, precis som styrelsen i Mörbylånga Företagsgrupp beskriver. Det är ju faktiskt så att många politiska uppdrag samlas på några få heltidsarvoderade politiker. Man kan ju förstå om politiker favoriserar Färjestadens utveckling om man också bor där.

Det finns ett värde i att försöka hålla avstämningar med allmänheten på ett regelbundet och formaliserat sätt. Man bör hitta former för att stämma av viktigare beslut. Man bör finnas med i beslutsprocessen på ett tidigt stadium då det endast är där en påverkansmöjlighet finns. De projekt som beslutats i hamnen har väckt så mycket missnöje. Nu måste de politiker som sitter och bestämmer i Mörbylånga börja lyssna på föreningar, medborgare och de förslag som de har, för att på så sätt vända utvecklingen i Mörbylånga.