Nyheter

Blå Rör blir Dovreviken

Nyheter Artikeln publicerades

I tisdagens tidning berättade vi om Eddie Forsmans förslag att döpa om det nya villaområdet Blå Rör till Dovreviken.
Detta för att undvika missförstånd då det redan finns en väghänvisning till Blå Rör, fast det handlar om bronsåldersröset med samma namn ett stycke därifrån.

På tisdagen togs förslaget upp vid sammanträdet med kommunstyrelsens arbetsutskott, och man beslöt att anamma det på stående fot.
Vi mötet fanns också planeringschef Christer Petersson med och han passade på att namnge ytterligare ett par vikar mellan Borgholm och Köpingsvik, förslag som även de antogs.
Det innebär att vägen till Sjöstugeområdet och Sjöstugans badplats kommer att förses med en skylt med texten ”Sjöstugeviken”, och därefter en skylt som hänvisar till ”Dovreviken”.
Ett stycke närmare Köpingsvik finns redan skylten med texten ”Björkviken” och ytterligare ett stycke blir det ännu en skylt som visar vägen till ”Solbergaviken”. Det senare området ligger på marker som tillhört Solberga by i Köping och vägföreningen heter dessutom Solbergavikens vägförening.
Christer Petersson har redan beställt de nya skyltarna som snart kommer att sättas upp.
Vad Björkviken beträffar saknar det namnet en historisk anknytning; det är ett rent påhitt. Det nuvarande bostadsområdet kallades tidigare för Nottingska marken, efter dåvarande ägaren Eric Notting, som emellertid fick se sin mark exploaterad av Borgholms kommun. Därefter gick den under namnet Solbergamarken, vilket inte ansågs så lyckat när Riqumadirektören Curt Wrigfors skulle exploatera området.
Björkviken är väl inte heller något relevant namn, nu när nästan alla björkar är avverkade, men lär väl få leva kvar eftersom det är såpass ”inarbetat”.