Niklas Asker, ”Leap of Faith”. Olja. Titeln är svåröversatt och översätts ofta fel. Möjliga översättningar: Ta något på tro och loven, ta en risk/chans. Det engelska uttrycket har gett upphov till den längsta Wikipediaartikel som undertecknad någonsin har träffat på och inkluderar tänkare som Kierkegaard, Lessing, Goethe, Marx, and Tolstoy.

Åsikter

Döds- och minnesannonser