Ola Petersson i Ventlinge är glad idag, efter att Sandahls har hälsat på hos honom och lovat att betala alla kostnader för att återställa trädgård, åker och husfasader som de var innan grävjobbet började i september för ett år sedan. ”Nu blir jag skadeslös, precis som det skall vara”.
Foto:

Ola Petersson i Ventlinge vill att det som har blivit fel vid grävningen för VA skall återställas. Som det är nu ligger det stora och små stenar i gräsmattan som tidigare var helt slät. ”Så här kan det inte få vara, nu måste kommunen sätta ner foten.”
Foto:

Ola Nilsson i Ventlinge är inte nöjd med arbetet som har utförts vid grävning för VA och gång/cykelväg i Ventlinge. OBS! Bilden är hämtad från ett annat sammanhang.
Foto:

Åsikter