Daniel Jonsson och Christina Hysing Borrhed ansvarar för frågor som har med kommunens gatu- och vägbelysning att göra. ”Vi svarar gärna på frågor, då blir det tillfälle för oss att resonera och varje enskild plats men också förklara varför vi gör det här”.
Foto:

Åsikter