Foto:
Den tänkta nya marinan i Byxelkrok där investeringskostnaden bekymrar kommunledningen i Borgholm. 76 miljoner kronor finns inte i kassan och även en bantning till 45-50 miljoner kronor genom egna fyllnadsmassor får beslutfattarna att efterfråga mer fakta. ”Vi behöver fundera ett varv till” säger kommunalrådet Ilko Corkovic (S) utan att för den skull ”kasta in handuken”, en ny marina är en viktig pusselbit i utvecklingen av norra Öland.

Kalendern
Lunchguiden