Anna-Carin Wettefors från Friends informerade i torsdags elev- och personalrepresentanter i Glömminge skola om utfallet av den enkätundersökning de deltog i för några veckor sedan. På bilden är det rektor Sara Brogård (närmast kameran), klasslärare Linus af Wåhlberg och speciallärare Anna-Maj Bäckman som precis börjat ta del av informationen.

Kalendern
Lunchguiden

Nya små människor

Firare