Delar av tre stora tunnor har dykarna hittat vid årets Kronangrävningar. Tunnorna har en storlek på omkring 460 liters volym och är märkta med ”Cronan” vilket kan betyda att det var ämnade speciellt för just det skeppet.
Foto:

Trappan på Hulterstadsgården är platsen där dykarna kopplar av efter en dag till sjöss. En lång och intensiv arbetsdag avslutas med en god öl och lite allmänt småprat. Överst syns projektledare Lars Einarsson och i mitten kocken Helena Lundberg.
Foto:

Länsstyrelsen fick i början av juli omhänderta cirka 160 nötkreatur och avliva 14 stycken efter att en lantbrukare vanvårdat djuren grovt.
Foto:

Åsikter