Henrik Yngvesson (M) trodde inte att de föreslagna besparingsåtgärderna på 231 000 kronor kan uppnås under året utan yrkade på återremiss. Så blev fallet och beslut om politikens besparingar kommer tidigaste i april.
Foto:

Rebecka Serpan och Olof Svensson är två av många som håller i Öland Roots 2019, den 16:e upplagan av den lilla, varma, annorlunda festivalen mitt ute på landsbygden. ”Vi går som i ett rus när vi inser vad vi har åstadkommit, något som ingen annan har gjort före oss.”
Foto:

Åsikter