Idag innebär brandmännens arbetsuppgifter långt mer än att släcka bränder. Arbetsbelastningen ökar, samtidigt som fler har svårt att arbeta som deltidsbrandmän.
Foto:

Åsikter