Reaktionerna över beslutet att begränsa ljudvolymerna i Borgholm är kraftiga, många anser att det lägger en ”död hand” över sommarstaden. Borgholms kommun förtydligar att det är tillåtet med musikunderhållning fram till midnatt fredagar och lördagar, samt även under ”evenemangskvällar”.
Foto:

De preliminära budgetramarna för år 2020 har tagits fram utifrån de riktlinjer som majoriteten lämnat till förvaltningen.
Foto:

Åsikter