Norra Möckleby församlingshem är stängt sedan två år tillbaka på grund av att fastigheten angripits av hussvamp. Nu vill medlemmarna i församlingsrådet ha ett svar på vad som ska ske med fastigheten då de önskar ett församlingshem i nära anslutning till kyrkan.
Foto:

Borgholm kan vara på väg att ändra skolskjutsreglerna. ”Det finns förbättringspotential för att uttrycka det försiktigt”, säger kommunalrådet Ilko Corkovic (S).
Foto:

Åsikter