"Jag förstår helt och fullt att Telia klassar felet som ett större fel, det är många små ledningar i kabeln", säger Leif Johansson som fann den avgrävda kabeln utmed vägen mellan Törnbotten och Gråborg.
Foto:

Gullan Petrini var fysiker, lärare och kommunpolitiker. I Växjö var hon ordförande i Landsföreningen för Kvinnans Politiska Rösträtt 1903-1914 och därefter i Stockholm. Cathrine Westling från Regionteatern Blekinge-Kronoberg gör en rolltolkning som berör och oroar.
Foto:

Åsikter