I den häradsrätt som sammanträdde framför Karl Olsgården på Himmelsberga i lördags presiderade fr. v. hauptmannen på Borgholms slott Lars Assarsson (Gösta Jansson), häradsdomaren Per Olsson i Hörninge (Olof Lolk) och befallningsmannen Jacob Bengtsson (Ralph Debbert). Föredragande är lantjägaren Valentin Vogel (Bo Göthesson).
Foto:

I den häradsrätt som sammanträdde framför Karl Olsgården på Himmelsberga i lördags presiderade fr. v. hauptmannen på Borgholms slott Lars Assarsson (Gösta Jansson), häradsdomaren Per Olsson i Hörninge (Olof Lolk) och befallningsmannen Jacob Bengtsson (Ralph Debbert). Föredragande är lantjägaren Valentin Vogel (Bo Göthesson).
Foto:

Åsikter