Polisbil vid Slottsskolan i Borgholm och ett slagträ under måndagens fullmäktigedebatt om sexornas vara eller inte vara på Slottsskolan. Centerpolitikern Eva Walhgrens uttalande om att ”polisen är på Slottsskolan flera gånger i veckan, bland annat med anledning av mordhot” ifrågasätts nu från flera håll.
Foto:

Butikschef Magnus Sigbäck tillsammans med Jörgen Olafsen, Jakob Lundell, Luisa Vakrööm och Helena Henning uppvaktades med blommor och en gåva näst sista dagen på arbetet på Konsum i Mörbylånga. I bakgrunden till vänster ägarombudet Sonia Lindell och till höger Sonia Karlsson, en av initiativtagarna till uppvaktningen.
Foto:

Den 22 oktober 2017 publicerades artikeln om Mörbylånga kommuns skolor i Dagens Nyheter. Över artikeln, som kostade 20 000 kronor, angavs tydligt att ”Detta är en annons från Mörbylånga kommun”.
Foto:

Åsikter